High Coast Music Innovation Arena

Vi bidrar till utveckling av musikbranschen i Höga Kusten

High Coast Music Innovation Arena är ett projekt som drivs av Songwriters Academy of Sweden med stöd av Leader Höga Kusten.

I huvudsak ska projektet

 • arbeta för en mer jämställd musikbransch
 • främja unga och deras musikskapande
 • skapa nya mötesplatser och samverkansformer
 • öka engagemanget för den lokala utvecklingen
 • bidra till ett mer dynamiskt och innovativt område inom Leader Höga Kusten
 • genomsyras av värdegrundsarbete

Foto: Niclas Lundin

Syfte

High Coast Music Innovation Arena har som syfte att - i förlängningen - bidra till att kreativa musikskapare, oavsett ålder, ska kunna välja att bo och leva i attraktiva miljöer utanför våra större städer, med livskvalitet, samtidigt som världen ligger öppen för internationella affärer och chanserna till försörjning som musik-kreatör väsentligt ökar medan området Leader Höga Kusten gynnas av utvecklingen och kan erbjuda en dynamisk grogrund för befintliga och nya invånare. Vi vill skapa en unik Music Innovation Arena i Höga kusten. Den ska vara tillgänglig för alla åldersgrupper och intressenter i vårt område. Den ska också knyta ihop Höga Kusten med musikbranschen i Sverige och världen och bidra till nya möten, ökad kreativitet och fler affärer. Vi siktar på ytterligare utveckling och varumärkesbyggande, för vår region, för Höga Kusten, Norrland och för Sverige i världen.

Det vill vi bland annat göra genom att

 • skapa förutsättningar för att ta emot internationella låtskrivare, artister och musikkreatörer
 • bygga vidare på vårt breda, omfattande nätverk, i Höga Kusten och globalt
 • utveckla affärer inom musikindustrin i vårt område
 • arbeta för jämställdhet, mångfald och rättvisa inom musikbr
 • anchen
 • skapa nya möten och mötesplatser i Höga Kusten
 • aktivt arbeta för och med kreatörer och unga talanger i området
 • anordna aktiviteter och events som gynnar breda grupper inom HK
 • skapa förutsättningar och engagemang för den lokala utvecklingen

Aktiviteter ska utgå från Musikmakarna runtom i kommunen och i Höga Kusten. Portabel musikstudioutrustning möjliggör många möten och skapande på platser inom Leaderområdet Höga Kusten. Avsikten är att söka bidrag från Leader till i första hand aktiviteter och portabel musikstudioutrustning som kan nyttjas runtom i Höga Kusten. Arenan ska vara en unik och inkluderande mötesplats - både fysisk och digital - där musikbransch kan mötas men också möta andra branscher, inhemska och globala. Professionella musikskapare och artister ska kunna komma till Höga Kusten och jobba med projekt på olika platser i området. Här kan anordnas utbildning, workshops och möten, mingel med musik och trivselaktiviteter, forskning kan bedrivas och ännu fler intressanta nätverk och samarbeten skapas. En spännande ide vore att kunna etablera en årlig attraktiv prisgala på plats i Örnsköldsvik/Höga Kusten och Music Innovation Arenan.